78% người mua hàng gặp phải​

Khi shipper giao hàng thì đang bận

Vừa mất hàng, vừa mất tiền khi gửi hàng ở sảnh chung cư

Phải mất thời gian quá lâu để tìm đồ

Giao nhận với 3 bước đơn giản

Bước 1

Tạo yêu cầu gửi đồ trên ứng dụng ADELA

Bước 2

Gửi mã gửi đồ cho shipper/ người giao hàng

Bước 3

Ra trạm giao nhận lấy hàng khi đã rảnh với mã nhận đồ được thông báo trên ứng dụng ADELA

Bạn sẽ cảm thấy​

Thoải mãi mua sắm mà không lo vấn đề giao nhận

Linh động thời gian hơn khi không phải chờ đợi

Không mất thời gian phải tìm đồ ship

Đăng ký sử dụng