Giao nhận chặng cuối


Khi nhu cầu mua sắm thương mại điện tử ngày càng tăng dẫn đến áp lực về việc xử lý hàng hóa của các đơn vị vận chuyển ngày càng tăng. Người tiêu dùng thường xuyên không có nhà để nhận hàng, hay người mua hàng thường xuyên gặp phải tình trạng mất hàng khi gửi ở các sảnh chung cư,...

Để giải quyết vấn đề đó Adela cung cấp tủ gửi đồ thông minh Adela đặt tại chân các tòa nhà chung cư, văn phòng hoặc hộ gia đình nhằm mục đích nhận hàng khi người mua hàng không thể nhận hàng, cũng như bảo quản đơn hàng cho khách một cách an toàn, giải quyết nhiều vấn đề nan giải trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Giao nhận chặng cuối

Khi nhu cầu mua sắm thương mại điện tử ngày càng tăng dẫn đến áp lực về việc xử lý hàng hóa của các đơn vị vận chuyển ngày càng tăng. Người tiêu dùng thường xuyên không có nhà để nhận hàng, hay người mua hàng thường xuyên gặp phải tình trạng mất hàng khi gửi ở các sảnh chung cư,...

Để giải quyết vấn đề đó Adela cung cấp tủ gửi đồ thông minh Adela đặt tại chân các tòa nhà chung cư, văn phòng hoặc hộ gia đình nhằm mục đích nhận hàng khi người mua hàng không thể nhận hàng, cũng như bảo quản đơn hàng cho khách một cách an toàn, giải quyết nhiều vấn đề nan giải trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

Bán lẻ tự động 24/7

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và bán lẻ mới đã tạo ra tác động và thách thức mạnh mẽ đối với các nhà bán lẻ truyền thống. Hầu hết các đối thủ sẽ mở rộng độ phủ bằng cách mở cửa hàng ồ ạt nhưng điều đó dẫn đến nhiều vấn đề về chi phí đầu tư quá cao khó đảm bảo về mặt lợi nhuận.

Thông qua tủ bán hàng tự động của Adela sẽ giúp nhà bán lẻ  tiếp cận đúng tới người tiêu dùng mục tiêu để cung cấp hàng hóa mà người tiêu dùng thực sự cần nhằm đạt được hiệu quả tốt hơn. Trong khi đó tủ bán hàng có chi phí đầu tư thấp hơn có thể giúp các nhà bán lẻ mở rộng nhanh chóng hệ thống cửa hàng, hiện thực hóa mở rộng quy mô thị trường và tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ.

Dịch vụ quảng cáo

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các hình thức quảng cáo Livetreams hay các video ngắn đang dần trở thành xu hướng và phát triển cực kỳ mạnh mẽ, sự cạnh tranh trong quảng cáo ngày càng cao dẫn tới việc người tiêu dùng lọc và lựa chọn thông tin trở nên khó khăn hơn.

Chính vì thế, Adela cung cấp giải pháp quảng cáo tại tủ giao nhận thông minh của Adela, cho phép người quảng cáo có thể nhắm tới khách hàng mục tiêu một cách cụ thể hơn thông qua vị trí và hành vi tiêu dùng của khách hàng tại điểm tủ đó, từ đó nâng cao doanh số bán hàng cũng như định vị thương hiệu một cách tốt hơn.

Bán lẻ tự động 24/7


Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và bán lẻ mới đã tạo ra tác động và thách thức mạnh mẽ đối với các nhà bán lẻ truyền thống. Hầu hết các đối thủ sẽ mở rộng độ phủ bằng cách mở cửa hàng ồ ạt nhưng điều đó dẫn đến nhiều vấn đề về chi phí đầu tư quá cao khó đảm bảo về mặt lợi nhuận.

Thông qua tủ bán hàng tự động của Adela sẽ giúp nhà bán lẻ  tiếp cận đúng tới người tiêu dùng mục tiêu để cung cấp hàng hóa mà người tiêu dùng thực sự cần nhằm đạt được hiệu quả tốt hơn. Trong khi đó tủ bán hàng có chi phí đầu tư thấp hơn có thể giúp các nhà bán lẻ mở rộng nhanh chóng hệ thống cửa hàng, hiện thực hóa mở rộng quy mô thị trường và tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ. 

Dịch vụ quảng cáo


Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các hình thức quảng cáo Livetreams hay các video ngắn đang dần trở thành xu hướng và phát triển cực kỳ mạnh mẽ, sự cạnh tranh trong quảng cáo ngày càng cao dẫn tới việc người tiêu dùng lọc và lựa chọn thông tin trở nên khó khăn hơn.

Chính vì thế, Adela cung cấp giải pháp quảng cáo tại tủ giao nhận thông minh của Adela, cho phép người quảng cáo có thể nhắm tới khách hàng mục tiêu một cách cụ thể hơn thông qua vị trí và hành vi tiêu dùng của khách hàng tại điểm tủ đó, từ đó nâng cao doanh số bán hàng cũng như định vị thương hiệu một cách tốt hơn. 

Kho siêu nhỏ

Việc giao hàng thương mại điện tử đang phụ thuộc vào vị trí mà khách hàng để lại thông qua mỗi đơn hàng. Sự đa dạng địa điểm giao hàng khiến cho chi phí triển khai kho trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thời gian hoàn thành một đơn hàng lâu do phải giao hàng ở xa và chi phí hoàn thành đơn hàng cao.

Khách hàng có thể kiểm soát tình trạng trên thông qua hệ thống kho siêu nhỏ của Adela, chuẩn bị hàng loạt kịp thời, theo dõi phản hồi theo dõi thời gian thực của tất cả các ghi chú và hồ sơ tồn kho, giảm chi phí phân phối vật liệu đơn lẻ, rút ngắn chu kỳ lấy hàng của khách hàng, cải thiện việc sử dụng không gian đơn vị và tăng cường tính cạnh tranh dịch vụ.

Kho siêu nhỏ

Việc giao hàng thương mại điện tử đang phụ thuộc vào vị trí mà khách hàng để lại thông qua mỗi đơn hàng. Sự đa dạng địa điểm giao hàng khiến cho chi phí triển khai kho trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thời gian hoàn thành một đơn hàng lâu do phải giao hàng ở xa và chi phí hoàn thành đơn hàng cao. Khách hàng có thể kiểm soát tình trạng trên thông qua hệ thống kho siêu nhỏ của Adela, chuẩn bị hàng loạt kịp thời, theo dõi phản hồi theo dõi thời gian thực của tất cả các ghi chú và hồ sơ tồn kho, giảm chi phí phân phối vật liệu đơn lẻ, rút ngắn chu kỳ lấy hàng của khách hàng, cải thiện việc sử dụng không gian đơn vị và tăng cường tính cạnh tranh dịch vụ.