Tầm nhìn

  • Tầm nhìn ngắn hạn: Sau 2 năm mang lại giá trị cho cuộc sống của 3000 cư dân khu đô thị Vinhomes tại Hà Nội.
  • Tầm nhìn dài hạn: Trở thành doanh nghiệp đa ngành mang lại giá trị cuộc sống của người dân toàn Việt Nam, trở thành doanh nghiệp đa dịch vụ số 1 về trải nghiệm khách hàng theo chuẩn quốc tế CXPA.

Triết lý vận hành

  • Đối với bản thân: Đừng làm việc nếu không hiểu được việc làm đấy có ý nghĩa với chính cuộc sống của bản thân mình, giúp bản thân "nâng cao giá trị"
  • Đối với khách hàng: Đừng bán hàng nếu thấy chính sản phẩm, dịch vụ của công ty không mang lại "giá trị cho cuộc sống" của khách hàng.
  • Đối với nhân viên: Không có người cũ, người mới, người nhà, người ngoài. Chỉ có "người có giá trị".

Giá trị cốt lõi

Trung thực, chân thực, tâm lý phục vụ, suy nghĩ và hành động có giá trị hướng tới khách hàng.