Tủ giao nhận thông minh


Tủ Giao Nhận thông minh là giải pháp có thiết kế dạng theo từng Module và chi phí bảo trì thấp. Tủ Giao Nhận thuận tiện cho việc cấu hình linh hoạt theo địa điểm và lắp đặt đơn giản.

​​Tìm hiểu thêm > 

Tủ giao nhận thông minh


Tủ Giao Nhận thông minh là giải pháp có thiết kế dạng theo từng Module và chi phí bảo trì thấp. Tủ Giao Nhận thuận tiện cho việc cấu hình linh hoạt theo địa điểm và lắp đặt đơn giản.

Tìm hiểu thêm > 

Tủ Bluetooth


Tủ khóa Bluetooth được thiết kế không có màn hình cảm ứng, người dùng có thể dễ dàng sử dụng liên kết Bluetooth của điện thoại di động với tủ khóa. Sử dụng pin với thời gian lưu trữ 6 tháng.

​​Tìm hiểu thêm >  

Tủ Bluetooth


Tủ Giao Nhận Bluetooth được thiết kế không có màn hình cảm ứng, người dùng có thể dễ dàng sử dụng liên kết Bluetooth của điện thoại di động với tủ khóa. Sử dụng pin với thời gian lưu trữ 6 tháng.

Tìm hiểu thêm >

Family box


Hộp thông minh dễ dàng đặt trong môi trường diện tích nhỏ. Thiết kế cấu trúc chống trộm mới, giúp ngăn chặn hiệu quả kẻ khác lấy đồ lừa đảo, phù hợp với đặt hộ gia đình.


​​Tìm hiểu thêm >

Tủ bán hàng


Dùng với chức năng như một cửa hàng mà không cần nhân sự vận hành, tủ bán hàng hoạt động 24/7.

Tìm hiểu thêm >

Family box


Tủ thông minh dễ dàng đặt trong môi trường diện tích nhỏ. Thiết kế cấu trúc chống trộm mới, giúp ngăn chặn hiệu quả kẻ khác lấy đồ lừa đảo, phù hợp với đặt hộ gia đình.


​​Tìm hiểu thêm >

Tủ bán hàng


Dùng với chức năng như một cửa hàng mà không cần nhân sự vận hành, tủ bán hàng hoạt động 24/7.

Tìm hiểu thêm >

Tủ in


Việc sử dụng dịch vụ in tại tủ sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn khi không phải đi tìm kiếm các cửa hàng in để in tài liệu.

Tìm hiểu thêm >

Tủ in


Việc sử dụng dịch vụ in tại tủ sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn khi không phải đi tìm kiếm các cửa hàng in để in tài liệu.

Tìm hiểu thêm >