​Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA thông qua giao diện website, hoặc Ứng dụng di động. Trước khi sử dụng Trang ADELA hoặc tạo tài khoản ADELA, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn giải pháp sáng tạo ADELA, các công ty liên kết và công ty con của ADELA.
 
Trước khi trở thành Người sử dụng của ADELA, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều khoản dịch vụ này được dẫn chiếu theo đây.
 
Điều khoản dịch vụ này là thông tin Khách hàng buộc phải biết, hiểu rõ. ADELA được xem xét giảm trừ, miễn trách nhiệm tùy thuộc tình tiết, tính chất, mức độ đối với các trường hợp Khách hàng cố ý bỏ qua nội dung Điều khoản dịch vụ này dẫn tới tranh chấp liên quan tới nội dung Điều khoản sử dụng dịch vụ trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 
Bằng việc sử dụng, hay tạo tài khoản tại ADELA, bạn đã chấp nhận và đồng ý với những Điều khoản dịch vụ này, và các chính sách, quy định bổ sung được dẫn chiếu theo đây.
Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ, hoặc truy cập tới Trang ADELA.
 
Trường hợp bạn chưa thành niên, hoặc bị giới hạn năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, vui lòng không tạo tài khoản, hoặc sử dụng dịch vụ khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bạn cần nhận được sự hỗ trợ và chấp thuận của cha mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp, để thay mặt bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ này nhằm mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của ADELA. Người giám hộ hợp pháp sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản, cũng như giúp đỡ giải thích, hỗ trợ bạn hiểu rõ Điều khoản dịch vụ này.
 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giao kết Hợp đồng điện tử
1.1. Điều khoản dịch vụ này được truyền tải dưới dạng thông điệp dữ liệu thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn, nhằm mục đích truyền tải đề nghị giao kết hợp đồng của ADELA tới Khách hàng.
1.1.1. Việc Khách hàng chấp nhận giao kết Hợp đồng được thực hiện thông qua hành vi xác nhận, phản hồi, cung cấp thông tin dưới dạng thông điệp dữ liệu;
1.1.2. Việc Khách hàng từ chối giao kết Hợp đồng được thể hiện thông qua hành vi không sử dụng dịch vụ, hoặc không truy cập tới Trang ADELA;
1.2. Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.
1.2.1. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản. Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.
1.2.2. Nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
1.2.3. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.
1.3. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
1.4. Chi tiết thuật ngữ pháp lý sử dụng trong Điều 1 được quy định tại Điều 3 Điều khoản này.
 
Điều 2. Phạm vi áp dụng
2.1. Điều khoản này áp dụng đối với Khách hàng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản của ADELA;
2.2. Thông tin do Khách hàng cung cấp tại “Đề nghị mở tài khoản” sẽ được sử dụng trong mọi giao dịch với ADELA;
2.3. Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ theo Điều khoản dịch vụ này, các quy định cụ thể khác đối với từng dịch vụ tài khoản có đăng ký sử dụng tại ADELA và các quy định có liên quan khác của pháp luật.
 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
3.1. “ADELA”, “Công ty ADELA”: là Công ty Trách nhiệm hữu hạn giải pháp sáng tạo ADELA có Đăng ký doanh nghiệp số 0109611310, và bất kỳ Công ty liên kết nào khi được áp dụng;
3.2. “Thương hiệu ADELA”: là hình thức, cách thức phân biệt ADELA với các thương hiệu khác, bao gồm và không giới hạn bởi:
3.2.1. Khác biệt về hình ảnh, thiết kế, phong cách, cách bố trí và phối hợp màu sắc;
3.2.2. Thiết kế, phong cách, màu sắc và các đặc điểm phân biệt khác như: trang trí, nội thất, biển hiệu,…
3.2.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn về dịch vụ khách hàng, quy trình vận hành, quản lý, và tiếp thị,…;
3.2.4. Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, vệ sinh trong phạm vi khu vực đơn vị;
3.2.5. Chỉ dẫn thương mại khác, như: kiểu dáng của sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo thuộc sở hữu của ADELA.
3.3. “Module”: là sản phẩm ô tủ của ADELA, do ADELA sản xuất, phân phối trên thị trường, với nhiều chủng loại, mẫu mã có chức năng chung: đóng – mở tự động để thực hiện quy trình giao hàng – nhận hàng tự động, thông qua Ứng dụng ADELA.
3.4. “Tủ giao nhận đồ thông minh”: là sản phẩm thiết kế nguyên khối, hoàn thiện sau khi lắp ghép nhiều Module lại với nhau.
3.5. “Trạm giao nhận đồ thông minh”: bao gồm nhiều Tủ giao nhận đồ thông minh mang thương hiệu ADELA tại một địa điểm xác định, với hình ảnh ADELA được bố trí theo chính sách hiện hành của ADELA trong nhận diện thương hiệu.
3.6. “Người sử dụng”, “Khách hàng”: là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ, hoặc đã hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ, và được ADELA chấp thuận cung ứng dịch vụ bằng việc mở tài khoản người dùng thông qua website hoặc Ứng dụng ADELA;
3.7. “Người giám hộ”: là cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
3.8. “Ứng dụng ADELA”: là một phần mềm Ứng dụng di động do ADELA phát triển, thuộc sở hữu của ADELA, có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dùng;
3.9. “Dịch vụ”: là hoạt động cung cấp tủ giữ đồ của ADELA mang tính trung gian giữa Bên vận chuyển và Khách hàng. Hợp đồng thật sự là trực tiếp giữa Khách hàng, Bên vận chuyển, và Bên bán hàng hoặc Bên thứ ba chịu trách nhiệm hàng hóa, sản phẩm khác. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán, vận chuyển giữa họ, việc mua bán hàng hóa, sản phẩm và tương tự. ADELA không can thiệp vào giao dịch giữa Khách hàng và Bên vận chuyển, hoặc Bên thứ ba chịu trách nhiệm hàng hóa, sản phẩm khác. ADELA là Bên cung cấp Tủ giao nhận đồ thông minh với các Module có tính năng an toàn với kích cỡ để vừa một số hàng hóa, sản phẩm phổ thông. ADELA chịu trách nhiệm nhận gửi, giữ, quản lý trong thời gian nhận gửi giữ, chuyển giao hàng hóa, sản phẩm giữa Bên vận chuyển và Khách hàng trong trường hợp: Bên vận chuyển muốn giao tới Khách hàng thông qua Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA, đồng thời, Khách hàng có nhu cầu Bên vận chuyển gửi hàng tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA tương ứng, hoặc trong trường hợp ngược lại.
3.10. “Dữ liệu”: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.
3.11. “Giao dịch điện tử”: là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
3.12. “Giao dịch điện tử tự động”: là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.
3.13. “Hệ thống thông tin”: là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.
3.14. “Phương tiện điện tử”: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
3.15. “Thông điệp dữ liệu”: là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.
3.16. “Trao đổi dữ liệu điện tử”: là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin.
3.17. “Thiết bị bảo mật”: là thiết bị được ADELA cung cấp cho Khách hàng hoặc thiết bị điện tử (như: điện thoại di động…) của Khách hàng được đăng ký để khởi tạo các Mã bảo mật.
3.18. “Thiết bị điện tử”, “Thiết bị”: là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự mà bằng việc sử dụng thiết bị này, Khách hàng có thể kết nối đến Ứng dụng ADELA để sử dụng dịch vụ. Thiết bị điện tử có thể bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động…
3.19. “Tài khoản người dùng”: là một tập hợp thông tin đại diện duy nhất cho người sử dụng trên hệ thống công nghệ thông tin, người dùng sử dụng để đăng nhập và truy cập các tài nguyên được cấp phép trên hệ thống công nghệ thông tin đó.
3.20. “Tên truy cập”: là một trong các yếu tố định danh Khách hàng, do Ứng dụng ADELA tự động đặt, hoặc do Khách hàng tự đặt (tùy theo quy định từng Dịch vụ) qua quá trình đăng ký Người sử dụng.
3.21. “Mật khẩu”: là một chuỗi ký tự, bao gồm tất cả chữ, số, ký tự đặc biệt, hoặc các hình thức xác thực khác được bảo mật và được ADELA cung cấp cho KH, hoặc được Khách hàng đăng ký với ADELA.
3.22. “Mã bảo mật”, “OTP”: là mật khẩu dùng một lần (One Time Password - OTP) được Ứng dụng ADELA cấp/tạo ra cho Khách hàng để chứng thực việc thực hiện giao dịch thông qua tin nhắn điện thoại, thiết bị bảo mật, Ứng dụng sinh mã bảo mật cài đặt trên thiết bị điện tử hoặc các hình thức gửi khác theo thông báo của ADELA trong từng thời kỳ.
3.23. “Yếu tố bảo mật”: là một hoặc đồng thời các thông tin: Tên truy cập, Mật khẩu, Mã bảo mật/OTP, Mã mở khóa (passcode), câu hỏi bảo mật, thiết bị bảo mật, yếu tố nhận diện sinh trắc học, số điện thoại của Khách hàng hay bất kỳ yếu tố nào khác mà Khách đăng ký với Ứng dụng ADELA, hoặc được Ứng dụng ADELA cung cấp khi sử dụng. Tùy vào dịch vụ, một hoặc một số yếu tố nêu trên sẽ được ADELA sử dụng để xác thực Khách hàng trên cơ sở phù hợp với phương thức xác thực mà ADELA quy định cho dịch vụ đó.
3.24. “Phương thức xác thực”: là cách thức Ứng dụng ADELA xác thực Khách hàng qua yếu tố bảo mật và yêu cầu của Khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ.
3.25. “Thông tin cá nhân”: là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, được Khách hàng cung cấp cho ADELA, hoặc ADELA có được thông qua thu thập công khai theo chính sách hiện hành trong quá trình Khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ.
3.26. “Bảo mật”: là hoạt động tuân thủ của ADELA trong quá trình khai thác, sử dụng Thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật.
3.27. “Sự kiện bất khả kháng”: là những sự kiện xảy ra sau khi ký hợp đồng, xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm: dịch bệnh, chiến tranh, cấm vận, thiên tai,…
3.28. “Cá nhân”, “Tổ chức”, “Bên thứ ba”: là bất kỳ cá nhân, đối tác, liên doanh, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức uỷ thác, công ty, hiệp hội, nhà nước, cơ quan hoặc phòng ban nhà nước hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
3.29. Các tiêu đề của điều và đoạn được sử dụng trong ĐKSDDV này chỉ nhằm mục đích cho việc dẫn chiếu được thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc giải thích của bất kỳ quy định mà nó dẫn chiếu đến.
3.30. Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại.
3.31. Nếu một từ hoặc cụm từ được định nghĩa, các dạng ngữ pháp khác của từ hoặc cụm từ đó sẽ có nghĩa tương ứng.
3.32. Những từ chỉ một giới bao gồm tất cả các giới.
3.33. Dẫn chiếu đến văn bản bao gồm bất kỳ phương pháp nào thể hiện hoặc tái hiện từ ngữ, con số, bản vẽ hoặc ký hiệu dưới hình thức hữu hình hoặc nhìn thấy được;
3.34. Dẫn chiếu đến một Bên trong bao gồm cả các bên kế nhiệm, bên thay thế được phép và bên nhận chuyển nhượng được phép của bên đó;
3.35. Dẫn chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật bao gồm cả việc sửa đổi hoặc ban hành lại của quy định đó, quy định pháp luật thay thế quy định đó và quy chế hay văn bản pháp luật được ban hành theo quy định đó;
3.36. Việc nêu bất cứ điều gì sau từ “kể cả”, “bao gồm cả”, “ví dụ như”, hay những cách nói tương tự, không giới hạn việc đưa vào bất kỳ điều nào khác.
 
Điều 4. Thời hạn áp dụng quy định Điều khoản dịch vụ đối với Khách hàng
Điều khoản dịch vụ, cùng các quy định chi tiết, và các chính sách thay đổi theo thời kỳ, được áp dụng như một thỏa thuận, Hợp đồng văn bản có hiệu lực tính từ thời điểm Khách hàng hoàn thành đăng ký sử dịch vụ tới khi Tài khoản người dùng bị xóa, hoặc thu hồi.
 
II. HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Điều 5. Tài khoản người dùng
5.1. Để truy cập, sử dụng các sản phẩm, website, dịch vụ của ADELA, hoặc của các Bên thứ ba có mối liên hệ hoặc đang hợp tác với ADELA, Khách hàng cần hoàn thành biểu mẫu, cung cấp thông tin theo biểu mẫu của ADELA thông qua Ứng dụng của ADELA để đăng ký Tài khoản người dùng, theo hướng dẫn và quy định cụ thể tại biểu mẫu.
5.2. Khách hàng, hoặc Người giám hộ chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên truy cập và Tài khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu, hoặc từ việc không tuân thủ Điều khoản dịch vụ này, cùng các quy định chi tiết, và các chính sách thay đổi theo thời kỳ.
5.3. Khách hàng đồng ý các quy định tự bảo mật, bao gồm và không giới hạn bởi các phương thức:
5.3.1. Giữ bí mật mật khẩu;
5.3.2. Chỉ sử dụng Tên truy cập và mật khẩu khi đăng nhập;
5.3.3. Đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản sau mỗi phiên đăng nhập;
5.3.4. Thông báo ngay lập tức với ADELA nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản, Tên truy cập hoặc mật khẩu.
5.4. Khách hàng đồng ý các quy định quản lý của ADELA đối với tài khoản người dùng, bao gồm và không giới hạn bởi các phương thức:
5.4.1. ADELA có toàn quyền áp dụng các phương thức quản lý đối với Tài khoản và Tên truy cập của Khách hàng ngay lập tức mà không cần thông báo Khách hàng trước về việc tiến hành hoạt động quản lý tài khoản này, bao gồm gỡ bỏ hoặc hủy từ Ứng dụng ADELA bất kỳ nội dung nào liên quan đến Tài khoản và Tên truy cập của Người sử dụng trong các trường hợp:
5.4.1.1. Tài khoản và Tên truy cập không sử dụng từ 3 tháng trở lên, tính từ thời điểm đăng nhập cuối cùng;
5.4.1.2. Vi phạm Điều Khoản, hoặc tinh thần của Điều khoản dịch vụ này cùng các quy định chi tiết, và các chính sách thay đổi theo thời kỳ;
5.4.1.3. Vi phạm pháp luật, vi phạm quy định an toàn trật tự xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động sử dụng Tài khoản và Tên truy cập của Khách hàng trên Ứng dụng ADELA;
5.4.1.4. Khách hàng được xác định có nhiều Tài khoản và Tên truy cập khác nhau;
5.4.1.5. Người sử dụng được xác định mạo danh cá nhân, hoặc tổ chức khác;
5.4.1.6. Có hành vi gây hại, xâm hại tới quyền và lợi ích chính đáng của Khách hàng khác, các Bên thứ ba, bao gồm và không giới hạn bởi: đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;
5.4.1.7. Sử dụng dịch vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ Bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều khoản dịch vụ này;
5.4.1.8. Truy cập Ứng dụng ADELA, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập Tài khoản của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi ADELA, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự;
5.4.1.9. Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của ADELA;
5.4.1.10. Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); phá bỏ, hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa, hoặc biện pháp bảo mật nào được ADELA áp dụng đối với Ứng dụng ADELA và các hoạt động dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi ADELA;
5.4.1.11. Thực hiện bất kỳ hành động, hoặc hành vi nào có thể trực tiếp, hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Ứng dụng ADELA hoặc máy chủ Ứng dụng ADELA;
5.4.1.12. Khai thác, hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài khoản của Khách hàng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;
5.4.1.13. Tải lên, gửi thư điện tử, chuyển tải, hoặc bằng cách khác thông qua Ứng dụng ADELA để công khai bất kỳ nội dung không được cho phép theo bất kỳ luật, hoặc quan hệ hợp đồng, hoặc tín thác nào;
5.4.1.14. Tải lên, gửi thư điện tử, chuyển tải, hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;
5.4.1.15. Tải lên, gửi thư điện tử, chuyển tải, hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
5.4.1.16. Trường hợp ADELA nhận được khiếu nại có căn cứ của Tài khoản, hoặc Bên thứ ba có liên quan về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Người sử dụng và Tài khoản;
5.4.1.17. Trường hợp ADELA nhận được thông báo, hoặc văn bản của Cơ quan chức năng có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy định trật tự an toàn xã hội của Người sử dụng và Tài khoản.
5.4.2. Các phương thức quản lý Tài khoản của ADELA bao gồm:
5.4.2.1. Sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ nội dung trong Tài khoản;
5.4.2.2. Giới hạn quyền sử dụng Tài khoản;
5.4.2.3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động Tài khoản;
5.4.2.4. Xóa, chấm dứt hoạt động Tài khoản;
5.4.2.5. Thực hiện các phước thức thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, vi phạm, bao gồm các chi phí có liên quan;
5.4.2.6. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo mức độ vi phạm, bao gồm xem xét xử lý trách nhiệm hình sự;
5.4.2.7. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
5.4.3. Việc lựa chọn phương thức, thời hạn của hoạt động quản lý Tài khoản quy định tại Khoản 5.4 Điều 5 này sẽ do ADELA đánh giá, quyết định dựa trên tính chất, mức độ vi phạm, đối chiếu theo các quy định chi tiết, và các chính sách hiện hành.
5.5. Khách hàng có thể yêu cầu, lựa chọn xóa Tài khoản. Tuy nhiên, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay dịch vụ liên quan đến Tài khoản bị yêu cầu xóa.
5.6. Khách hàng đồng ý, thừa nhận: ADELA không có nghĩa vụ, cũng như không đủ thẩm quyền để tiến hành các hoạt động, hành vi xác thực các thông tin Khách hàng đã cung cấp trong biểu mẫu đăng ký Tài khoản người dùng. Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin cung cấp trong biểu mẫu.
 
Điều 6. Sử dụng Ứng dụng ADELA
6.1. Ứng dụng ADELA một phần mềm Ứng dụng di động do ADELA phát triển, thuộc sở hữu của ADELA, với các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm và không giới hạn bởi:
6.1.1. Giao diện hiển thị;
6.1.2. Logo, biểu ngữ, và các đặc điểm biểu trưng thương hiệu ADELA;
6.1.3. Công năng, chức năng sử dụng;
6.1.4. Các Biểu mẫu, Quy trình, Hướng dẫn, và các Văn bản hiển thị trong quá trình sử dụng Ứng dụng;
6.2. Ứng dụng ADELA có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA của Khách hàng thông qua tài khoản người dùng của Khách hàng, với các nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 5 Điều khoản dịch vụ này.
6.3. Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan trực tiếp tới hành vi Khách hàng do:
6.3.1. Cố ý bỏ qua nội dung các Biểu mẫu, Quy trình, Hướng dẫn, và các Văn bản hiển thị trong quá trình sử dụng Ứng dụng dẫn tới vi phạm nội dung Văn bản;
6.3.2. Cung cấp thông tin sai lệch trên các Biểu mẫu, bao gồm và không giới hạn bởi:
6.3.2.1. Thông tin giao hàng;
6.3.2.2. Thông tin nhận hàng: Thông tin người nhận, thông tin địa chỉ nhận,…;
6.3.2.3. Thông tin hàng hóa, sản phẩm giao nhận: Chủng loại, phân loại, tên gọi, kích thước, trọng lượng,…;
6.3.2.4. Lựa chọn trong dịch vụ ADELA cung cấp: lựa chọn địa điểm Trạm giao nhận, lựa chọn Module, lựa chọn thời gian giao nhận,…;
6.4. Trường hợp xảy ra tranh chấp do vi phạm tại Khoản 6.3. Điều 6 Điều khoản dịch vụ này:
6.4.1. Trường hợp cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc, ADELA sẽ cung cấp thông tin Khách hàng, thông tin tài khoản người dùng tới cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng, căn cứ theo quy định tại Khoản 11.4.4. Điều 11 Điều khoản dịch vụ này;
6.4.2. Trường hợp tranh chấp giữa các Cá nhân, Pháp nhân có liên quan, ADELA trung gian hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc:
6.4.2.1. Hòa giải, thương lượng, thiện chí;
6.4.2.2. Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng Khách hàng của ADELA
 
Điều 7. Gửi đồ và nhận đồ tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA
7.1. Gửi đồ tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA
7.1.1. Khách hàng sử dụng tài khoản người dùng, thông qua Ứng dụng ADELA để đặt Module tương ứng, tại địa điểm Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA tương ứng với lựa chọn;
7.1.2. Trong vòng 2 giờ kể từ khi Ứng dụng ADELA xác nhận với Khách hàng, Khách hàng có quyền sử dụng tủ tương ứng, tại địa điểm Trạm giao nhận đồ thông minh ADELADELA, được Ứng dụng ADELA cung cấp mã số để thực hiện gửi sản phẩm, hàng hóa đã được Khách hàng khai báo trên Biểu mẫu tại Ứng dụng ADELA. Vượt quá thời gian trên, ADELA sẽ tiến hành hủy giao dịch tương ứng, nhằm mục đích thu hồi tủ phục vụ hoạt động của Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA; Khoản điểm trừ trước được hoàn lại cho khách hàng, sau khi đã trừ đi điểm xử lí giao dịch (1.000 điểm)
7.1.3. Sản phẩm, hàng hóa sau khi được để vào Module tương ứng, tại địa điểm Trạm giao nhận đồ ADELA tương ứng sẽ được Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm lấy hàng và giao hàng. Đơn vị vận chuyển được Khách hàng lựa chọn thông qua Biểu mẫu tại Ứng dụng ADELA. ADELA có trách nhiệm trông giữ, bảo quản sản phẩm, hàng hóa trong thời gian sản phẩm, hàng hóa được đặt trong Module với các điều kiện cùng lúc được thỏa mãn, bao gồm:
7.1.3.1. Khách hàng tuân thủ hoạt động đóng, khóa Module theo quy định ADELA sau khi đặt sản phẩm, hàng hóa vào trong Module;
7.1.3.2. Module chưa được mở ra kể từ thời điểm Khách hàng đặt sản phẩm và thực hiện đóng, khóa Module;
7.1.3.3. Sản phẩm, hàng hóa Khách hàng đặt trong Module đúng với sản phẩm, hàng hóa đã khai báo trên Biểu mẫu Ứng dụng ADELA, tuân theo các nguyên tắc về chính sách hàng hóa, sản phẩm quy định tại Điều 10 Điều khoản dịch vụ này;
7.1.3.4. Sản phẩm, hàng hóa Khách hàng đặt trong Module tuân thủ các quy định về đóng gói, bảo quản theo các nguyên tắc về chính sách vận chuyển quy định tại Điều 9 Điều khoản dịch vụ này.
7.1.4. Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan trực tiếp tới hành vi Khách hàng do:
7.1.4.1. Gửi hàng hóa, sản phẩm không đúng Module được Ứng dụng ADELA cung cấp mã số;
7.1.4.2. Sản phẩm, hàng hóa đặt trong Module không tuân theo các nguyên tắc về chính sách hàng hóa, sản phẩm quy định tại Điều 10 Điều khoản dịch vụ này;
7.1.4.3. Sản phẩm, hàng hóa đặt trong Module không tuân theo quy định về đóng gói, bảo quản theo các nguyên tắc về chính sách vận chuyển quy định tại Điều 9 Điều khoản dịch vụ này.
7.2. Nhận đồ tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA
7.2.1. Trong vòng … ngày làm việc, Khách hàng có trách nhiệm nhận đồ tại Module tương ứng, tại địa điểm Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA tương ứng, trong các trường hợp:
7.2.1.1. Khách hàng và Đơn vị vận chuyển có xác nhận một giao dịch giao nhận thông qua Ứng dụng ADELA;
7.2.1.2. Khách hàng và Đơn vị vận chuyển xác nhận hủy một giao dịch giao nhận đã được xác lập thông qua Ứng dụng ADELA, và được ADELA gửi thông báo giao dịch hủy, trong các trường hợp:
7.2.1.2.1. Khách hàng đã đặt dịch vụ thông qua Ứng dụng ADELA, đã đặt sản phẩm, hàng hóa vào trong Module tương ứng, tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA tương ứng, nhưng chủ động hủy giao dịch trước khi Đơn vị vận chuyển thực hiện hoạt động giao hàng;
7.2.1.2.2. Đơn vị vận chuyển từ chối thực hiện hoạt động giao hàng do chính sách Đơn vị vận chuyển;
7.2.1.2.3. ADELA, Đơn vị vận chuyển, hoặc bất kể cá nhân, pháp nhân có phát hiện vi phạm của Khách hàng đối với:
7.2.1.2.1. Sản phẩm, hàng hóa đặt trong Module không tuân theo các nguyên tắc về chính sách hàng hóa, sản phẩm quy định tại Điều 10 Điều khoản dịch vụ này;
7.2.1.2.2. Sản phẩm, hàng hóa đặt trong Module không tuân theo quy định về đóng gói, bảo quản theo các nguyên tắc về chính sách vận chuyển quy định tại Điều 9 Điều khoản dịch vụ này.
7.2.2. Quá thời hạn trên, sản phẩm, hàng hóa được đặt trong Module có mã số tương ứng mà Ứng dụng ADELA thông báo tới Khách hàng thông qua tài khoản người dùng sẽ bị coi là Tài sản bỏ quên, được xử lý theo quy định:
7.2.2.1. Thông báo tới Khách hàng thông qua tài khoản người dùng trong … ngày liên tục, về việc đề nghị nhận lại tài sản;
7.2.2.2. Trường hợp sau … ngày được nhận thông báo, Khách hàng không nhận lại tài sản, tài sản sẽ được thông báo tới Ủy ban nhân dân hoặc Công an phường nơi Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA có Module chứa sản phẩm, hàng hóa tương ứng đó đặt trụ sở.
7.2.2.3. Hàng hóa, sản phẩm đặt trong Module tương ứng, tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA tương ứng sẽ được lấy ra, tiến hành lập biên bản bàn giao cơ quan chức năng địa phương, và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành đối với Tài sản bỏ quên.
 
Điều 8. Chính sách thanh toán
8.1. ADELA liên kết với các Đơn vị thứ ba trong hoạt động thanh toán, nhằm mục đích cung cấp các cổng, dịch vụ nạp tiền, thanh toán, trung gian thanh toán, với các nguyên tắc:
8.1.1. Khách hàng thực hiện hoạt động nạp tiền, thanh toán, trung gian thanh toán thông qua trang giao dịch, cổng dịch vụ của Đơn vị thứ ba một cách trực tiếp;
8.1.2. ADELA có trách nhiệm đảm bảo Đơn vị thứ ba liên kết có đẩy đủ tính chất pháp lý, khả năng thực hiện hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán theo quy định pháp luật hiện hành.
8.2. Mọi hoạt động nạp tiền, thanh toán, trung gian thanh toán tuân theo nguyên tắc, quy định, điều khoản sử dụng của Đơn vị thứ ba liên kết với ADELA tương ứng được Khách hàng lựa chọn thông qua Ứng dụng ADELA, với các thông tin được Đơn vị thứ ba này cung cấp công khai. Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp cố ý bỏ qua nội dung thông tin cung cấp công khai dẫn tới vi phạm nội dung, xảy ra tranh chấp có liên quan.
8.3. Lịch sử giao dịch, nạp tiền, thanh toán của Khách hàng và Đơn vị thứ ba liên kết với ADELA, được ADELA lưu giữ, sử dụng trong các trường hợp:
8.3.1. Đối chiếu dữ liệu, tham chiếu, so sánh trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu;
8.3.2. Nghiên cứu, phát triển thị trường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
8.3.3. Cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu, căn cứ theo quy định tại Khoản 11.4.4. Điều 11 Điều khoản dịch vụ này.
8.4. Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Đơn vị thứ ba liên kết với ADELA trong hoạt động thanh toán, các bên xử lý theo nguyên tắc:
8.4.1. Trường hợp cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc, ADELA sẽ cung cấp thông tin Khách hàng, thông tin tài khoản người dùng, lịch sử giao dịch tới cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng, căn cứ theo quy định tại Khoản 11.4.4. Điều 11 Điều khoản dịch vụ này;
8.4.2. Trường hợp tranh chấp giữa các Cá nhân, Pháp nhân có liên quan, ADELA trung gian hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc:
8.4.2.1. Hòa giải, thương lượng, thiện chí;
8.4.2.2. Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng Khách hàng của ADELA
 
Điều 9. Chính sách vận chuyển
9.1. ADELA liên kết với các Đơn vị thứ ba trong hoạt động vận chuyển, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ giao nhận hàng, với các nguyên tắc:
8.1.1. Khách hàng thực hiện lựa chọn Đơn vị vận chuyển thông qua trang giao dịch, cổng dịch vụ của Đơn vị thứ ba một cách trực tiếp;
8.1.2. ADELA có trách nhiệm đảm bảo Đơn vị thứ ba liên kết có đẩy đủ tính chất pháp lý, khả năng thực hiện hoạt động vận chuyển theo quy định pháp luật hiện hành.
9.2. Mọi hoạt động vận chuyển tuân theo nguyên tắc, quy định, điều khoản sử dụng của Đơn vị thứ ba liên kết với ADELA tương ứng được Khách hàng lựa chọn thông qua Ứng dụng ADELA, với các thông tin được Đơn vị thứ ba này cung cấp công khai. Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp cố ý bỏ qua nội dung thông tin cung cấp công khai dẫn tới vi phạm nội dung, xảy ra tranh chấp có liên quan.
9.3. Lịch sử giao dịch của Khách hàng và Đơn vị thứ ba liên kết với ADELA, được ADELA lưu giữ, sử dụng trong các trường hợp:
9.3.1. Đối chiếu dữ liệu, tham chiếu, so sánh trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu;
9.3.2. Nghiên cứu, phát triển thị trường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
9.3.3. Cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu, căn cứ theo quy định tại Khoản 11.4.4. Điều 11 Điều khoản dịch vụ này.
9.4. Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Đơn vị thứ ba liên kết với ADELA trong hoạt động thanh toán, các bên xử lý theo nguyên tắc:
9.4.1. Trường hợp cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết vụ việc, ADELA sẽ cung cấp thông tin Khách hàng, thông tin tài khoản người dùng, lịch sử giao dịch tới cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng, căn cứ theo quy định tại Khoản 10.4.4. Điều 10 Điều khoản dịch vụ này;
9.4.2. Trường hợp tranh chấp giữa các Cá nhân, Pháp nhân có liên quan, ADELA trung gian hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo nguyên tắc:
9.4.2.1. Hòa giải, thương lượng, thiện chí;
9.4.2.2. Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng Khách hàng của ADELA
9.5. Để đảm bảo thuận tiện trong giao dịch giữa Khách hàng và Đơn vị vận chuyển, ngoài các nguyên tắc bắt buộc tuân thủ của Đơn vị vận chuyển thông báo tới Khách hàng, ADELA thông báo tới Khách hàng thông qua Ứng dụng ADELA về một số quy định, nguyên tắc chung trong đóng gói, bảo quản, đăng ký vận chuyển hàng hóa, sản phẩm, như:
9.5.1. Đối với Hàng dễ vỡ, mỹ phẩm, đồ điện tử, đồ công nghệ:
9.5.1.1. Hiểu rõ, đồng ý rủi ro trong quá trình vận chuyển Hàng dễ vỡ. Trường hợp Đơn vị vận chuyển từ chối yêu cầu vận chuyển Hàng dễ vỡ đã được Khách hàng đóng gói sẵn, mà Khách hàng vẫn đề nghị bên vận chuyển thực hiện hoạt động vận chuyển, giao nhận, thì Khách hàng chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp xảy ra rủi ro;
9.5.1.2. Có dán nhãn, dán thông tin cảnh báo Hàng dễ vỡ bên ngoài bao đóng gói;
9.5.1.3. Thực hiện đảm bảo bịt kín, đóng gói chắc chắn bên ngoài gói bọc;
9.5.1.4. Thực hiện nhồi, lót, đệm các vật liệu chống va đập, chống thấm nước kín bên trong gói bọc.
9.5.2. Đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô:
9.5.2.1. Thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô phải được đóng gói kín, đảm bảo không phát ra mùi;
9.5.2.2. Đồng ý, chấp thuận, tuyệt đối tuân thủ Hướng dẫn, Quy định đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô được ADELA cung cấp thông tin tới Khách hàng thông qua Ứng dụng ADELA trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ.
9.6. Các quy định bổ sung của ADELA về quy định, nguyên tắc chung trong đóng gói, bảo quản, đăng ký vận chuyển hàng hóa, sản phẩm không thay thế các nguyên tắc bắt buộc tuân thủ của Đơn vị vận chuyển. Đơn vị vận chuyển có quyền từ chối thực hiện dịch vụ, được ADELA thông báo tới Khách hàng thông qua Ứng dụng ADELA trong trường hợp phát hiện sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với các nguyên tắc bắt buộc tuân thủ của Đơn vị vận chuyển.

Điều 10. Chính sách hàng hóa, sản phẩm
10.1. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng các Module của Tủ giao nhận đồ thông minh tại Trạm giao nhận đồ thông minh ADELA nhằm mục đích mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng giả, hàng cấm, hàng hóa nhập lậu theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm và không giới hạn bởi:
10.1.1. "Hàng cấm”: gồm hàng hóa cấm kinh doanh; hàng hóa cấm lưu hành, sử dụng; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam;
10.1.2. “Hàng hóa nhập lậu” gồm:
10.1.2.1. Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép nhập khẩu;
10.1.2.2. Hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép mà không có giấy phép nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu theo điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật;
10.1.2.3. Hàng hóa nhập khẩu không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan;
10.1.2.4. Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật hoặc có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn;
10.1.2.5. Hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật phải dán tem nhập khẩu nhưng không có tem dán vào hàng hóa theo quy định của pháp luật hoặc có tem dán nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng.
10.1.3. “Hàng giả” gồm:
10.1.3.1. Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký;
10.1.3.2. Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;
10.1.3.3. Thuốc giả theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật Dược năm 2016 và dược liệu giả theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016;
10.1.3.4. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; không có đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng;
10.1.3.5. Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa;
10.1.3.6. Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả.
10.2. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng các Module của Tủ giao nhận đồ thông minh tại Trạm giao nhạn đồ thông minh ADELA nhằm mục đích mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, hoặc kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm và không giới hạn bởi:
10.2.1. Hàng hóa cấm kinh doanh:
10.2.1.1. Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
10.2.1.2. Các chất ma túy;
10.2.1.3. Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế);
10.2.1.4. Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
10.2.1.5. Các loại pháo;
10.2.1.6. Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);
10.2.1.7. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
10.2.1.8. Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
10.2.1.9. Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;
10.2.1.10. Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
10.2.1.11. Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
10.2.1.12. Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
10.2.1.13. Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
10.2.1.14. Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;
10.2.1.15. Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
10.2.1.16. Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
10.2.1.17. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
10.2.1.18. Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole;
10.2.1.19. Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
10.2.2. Hàng hóa hạn chế kinh doanh
10.2.2.1. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
10.2.2.2. Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
10.2.2.3. Vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amôn (NH4NO3) hàm lượng cao từ 98,5% trở lên;
10.2.2.4. Hóa chất bảng 2 và bảng 3 (theo Công ước quốc tế);
10.2.2.5. Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến);
10.2.2.6. Rượu các loại;
10.2.3. Hàng hóa kinh doanh có điều kiện
10.2.3.1. Xăng, dầu các loại;
10.2.3.2. Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
10.2.3.3. Các thuốc dùng cho người;
10.2.3.4. Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
10.2.3.5. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
10.2.3.6. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
10.2.3.7. Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
10.2.3.8. Nguyên liệu thuốc lá;
10.2.3.9. Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế);
10.2.3.10. Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
10.2.3.11. Các loại trang thiết bị y tế;
10.2.3.12. Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sản;
10.2.3.13. Thức ăn nuôi thủy sản;
10.2.3.14. Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồn;
10.2.3.15. Than mỏ;
10.2.3.16. Vàng.
 III. THỎA THUẬN CHUNG
Điều 11. Thông tin Khách hàng
11.1. ADELA thu thập, phân tích, sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp tại Biểu mẫu đăng ký, hoặc thông tin thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng nhằm mục đích nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, giữ liên lạc với Khách hàng, cung cấp cho Khách hàng thông tin cập nhật về tài liệu, khuyến mãi, ưu đãi của ADELA;
11.2. Khách hàng đồng ý ADELA sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích:
11.2.1. Lưu trữ, duy trì, cập nhật Dữ liệu thông tin Khách hàng. Quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ, nhằm đảm bảo cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp, tối ưu trải nghiệm người dùng;
11.2.2. Liên lạc Khách hàng, hoặc Gửi thông tin chính sách khuyến mãi, ưu đãi, và các nội dung mang tính quảng cáo khác thông qua hình thức Thư, Thư điện tử, Tin nhắn, Gọi điện thoại với nguyên tắc:
11.2.2.1. Tối đa 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ;
11.2.2.2. Phạm vi thời gian liên hệ Khách hàng: 08 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần;
11.2.2.3. Thư, Thư điện tử, Tin nhắn được gắn nhãn [QC]
11.2.2.4. Trường hợp muốn dừng nhận các thông tin này, ngoài các tính năng điện tử được tích hợp, Khách hàng có thể liên hệ ADELA để được phục vụ.
11.3. Sự cho phép, đồng ý của Khách hàng đối với các hoạt động thu thập, khai thác, sử dụng thông tin Khách hàng bao gồm:
11.3.1. Cho phép ADELA thu thập, sử dụng, công bố, xử lý các nội dung, dữ liệu Thông tin cá nhân của Khách hàng và Thông tin Tài khoản như được quy định;
11.3.2. Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Biểu mẫu đăng ký Tài khoản ADELA, và các thông tin cung cấp trong quá trình sử dụng Ứng dụng ADELA sẽ thuộc sở hữu chung của Khách hàng và ADELA;
11.3.3. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông tin cá nhân đã cung cấp cho ADELA tới bất kỳ Bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông tin cá nhân đã cung cấp cho ADELA.
11.4. Khách hàng hiểu rõ, cho phép, đồng ý, về việc ADELA có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng thu thập được trong một số trường hợp, bao gồm:
11.4.1. Bên thứ ba có hợp tác với ADELA trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới Khách hàng;
11.4.2. Các công ty con/công ty liên kết thuộc hệ thống/tập đoàn ADELA;
11.4.3. Toàn bộ hoặc bất kỳ đối tác tin cậy có quan hệ hợp tác với ADELA, mà ADELA đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu khách hàng và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu;
11.4.4. Cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản.
11.5. ADELA cam kết:
11.5.1. Chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu thông tin Khách hàng. Áp dụng mọi biện pháp, phương thức, công nghệ bảo mật; thực hiện bảo mật theo đúng trình tự, quy định pháp luật;
11.5.2. Không mua bán, trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng;
11.5.3. Trường hợp ADELA hợp tác với Đối tác là Bên thứ ba khác trong thực hiện các chương trình ưu đãi, mà không có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Khách hàng và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa ADELA và Đối tác này, Thông tin Khách hàng sẽ được ADELA trực tiếp sử dụng, liên hệ với Khách hàng, mà không bàn giao, chuyển giao, để lộ thông tin với Đối tác.