Giao - Nhận hàng qua ứng dụng ADELA

Các bước NHẬN HÀNG HỘ


 • Bước 1: Truy cập app ADELA, Tạo yêu cầu Thuê tủ nhận đồ hộ
 • Bước 2: Chọn thời gian định gửi, Chọn địa điểm Trạm, Chọn loại tủ phù hợp --> Nhấn "Xác nhận"
 • Bước 3: Gửi tin nhắn có mã gửi đồ cho Shipper
 • Bước 4: Vào chi tiết quyền lợi lấy mã nhận đồ hoặc QR, Lấy đồ khi có thời gian rảnh

Các bước NHẬN HÀNG HỘ


 • Bước 1: Truy cập app ADELA, Tạo yêu cầu Thuê tủ nhận đồ hộ
 • Bước 2: Chọn thời gian định gửi, Chọn địa điểm Trạm, Chọn loại tủ phù hợp --> Nhấn "Xác nhận"
 • Bước 3: Gửi tin nhắn có mã gửi đồ cho Shipper
 • Bước 4: Vào chi tiết quyền lợi lấy mã nhận đồ hoặc QR, Lấy đồ khi có thời gian rảnh

Các bước GỬI HÀNG TOÀN QUỐC


 • Bước 1: Truy cập app ADELA, Tạo yêu cầu Gửi hàng
 • Bước 2: Chọn hình thức gửi. Điền thông tin Người gửi
 • Bước 3: Điền thông tin Người nhận
 • Bước 4: Điền thông tin Đơn hàng, Nhấn “Xác nhận”, Nhấn “Tạo yêu cầu”
 • Bước 5: Ghi mã vận đơn lên kiện hàng
 • Bước 6: Ấn chọn chi tiết quyền lợi, nhập mã gửi đồ hoặc quét QR tại trạm để gửi đồ

Các bước nhận hàng KHÔNG CẦN APP

Các bước GỬI HÀNG

 • Bước 1: Nhập "Số điện thoại" người nhận.
 • Bước 2: Tủ mở, gửi hàng vào tủ.
 • Bước 3: Đóng tủ sau khi sử dụng.

Các bước GỬI HÀNG

 • Bước 1: Nhập "Số điện thoại" người nhận.
 • Bước 2: Tủ mở, gửi hàng vào tủ.
 • Bước 3: Đóng tủ sau khi sử dụng.

Các bước NHẬN HÀNG

 • Bước 1: Nhập mã nhận hàng được gửi vào SMS
 • Bước 2: Tủ mở, lấy đồ.
 • Bước 3: Đóng tủ sau khi sử dụng.