Chi tiết giá trạm giao nhận ADELA

Giá thuê theo phút:

  • 17 đ/phút với tủ vừa
  • 25,5 đ/phút với tủ lớn

Giá thuê theo giờ:

  • 1000 đ/giờ với tủ vừa
  • 1500 đ/giờ với tủ lớn


Đăng ký sử dụng ngay