Bạn đang cảm thấy

Quảng cáo online không hiệu quả, không mang lại doanh thu cho doanh nghiệp.

Chi phí quảng cáo truyền thông cao mà không mang lại hiệu quả.

Sản phẩm của bạn chi phục vụ trong phạm vi nhỏ chưa biết cách tiếp cận khách hàng.

Giao nhận với 3 bước đơn giản

Bước 1

Để lại thông tin đăng ký

Bước 2

Nhân viên phụ trách của ADELA sẽ liên hệ và tư vấn địa điểm phù hợp

Bước 3

Hai bên ký kết hợp đồng triển khai

Bạn sẽ cảm thấy​

Doanh thu của cửa hàng tăng lên sau khi hai bên hợp tác

Tiếp cận tệp khách hàng nhanh hơn và chính xác hơn

Chi phí bỏ ra để quảng cáo và truyền thông rất ít

Đăng ký sử dụng