Bạn đang cảm thấy

Sản phẩm của bạn chỉ phục vụ một phạm vi nhất định nhưng quảng cáo online chi phí cao

Lo lắng vì không giới thiệu được sản phẩm tới khách hàng do ngân sách ít

Các kênh quáng cáo online không mang lại hiệu quả với doanh nghiệp mới của bạn


ADELA đã xuất hiện


3 bước​

Bước 1 

ADELA tư vấn cho bạn giúp cho bạn có thể lựa chọn gói quảng cáo phù hợp

Bước 2

Hai bên ký kết và triển khai

Bước 3

Nghiệm thu sau khi triển khai chiến dịch

Địa điểm đặt quảng cáo​

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang

Quảng cáo hiệu quả tiết kiệm chi phí

Tăng doanh thu của bạn trong khu vực

Nâng cao mức nhận diện thương hiệu của bạn trong khu vực


Bạn sẽ không còn phải sợ

Lo lắng khi không kiểm soát chi phí, ném tiền qua cửa sổ

Doanh số không ổn định, không duy trì được hoạt động kinh doanh

Công ty không phát triển, không thu được lợi nhuận

​Đăng ký sử dùng thử ngay

Cảm ơn phản hồi của bạn

Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.
Trong khi chờ đợi, mời bạn ghé thăm website.