Công ty cổ phần giải pháp sáng tạo ADELA

Thông tin về Công ty cổ phần giải pháp sáng tạo ADELA ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hospital Management
Hispital Management Software
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài chính - Chung
Accounting Sequence - Latam Documents
LATAM Document
LATAM Document Types
Kế toán Mỹ