Công ty Cổ phần giải pháp sáng tạo ADELA

Thông tin về Công ty Cổ phần giải pháp sáng tạo ADELA ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hospital Management
Hispital Management Software
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Organize and plan your projects
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
ChatRoom BASE Whatsapp - Messenger - Instagram. Live Chat. Real All in One
From ChatRoom main view Search & Send Product. Send message from many places with Templates (Sale, Invoice, Purchase, CRM Leads, Product, Stock Picking, Partner). All in one screen. apichat.io GupShup Chat-Api ChatApi. Whatsapp, Instagram DM, FaceBook Messenger. ChatRoom 2.0.
ChatRoom Facebook/Instagram/Whatsapp Live Chat. Real All in One
Instagram DM & FaceBook Messenger chat in ChatRoom, Live Send and Receive. Send from many places. Instagram Direct Message IDM META ChatRoom 2.0.
Zalo Live Chat
Zalo chat in ChatRoom, Live Send and Receive. Send from many places.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn