Để sử dụng trạm giao nhận ADELA bạn vui lòng tải ứng dụng ADELA trên CH Play hoặc App Store sau đó đăng ký thành viên để sử dụng.

Hiện tại trạm giao nhận ADELA đang hoạt động 24/7. Có một vài điểm trạm đặc biệt sẽ có thời gian hoạt động đặc biệt. Thông tin chi tiết đã được ADELA lưu ý trên ứng dụng ADELA.