Nội dung hướng dẫn shipper gửi hàng 

Bước 1: Shipper nhận mã gửi đồ từ khách hàng. Bước 2: Nhập mã gửi đồ trên hệ thống của Trạm giao nhận ADELA hoặc quét QR dể mở tủ


Hoặc


Bước 3: Để đồ vào tủ. Khóa tủ tự động bằng cách đóng cửa tủ. Kết thúc.