I. Điều khoản sử dụng dịch vụ In 

1)    Mô tả dịch vụ

   a)    Dịch vụ bao gồm:

  • In ấn
  • Photocopy;

   b)    Không bao gồm:

  • Chế bản, gia công sau in;
  • In ấn xuất bản phẩm và ấn phẩm;
  • In ấn nhãn hàng hoá, bao bì;
  • In ấn tem chống giả.

   c)    Kích thước: A4;

   d)    Màu sắc: đen trắng

2)    Quy trình sử dụng dịch vụ

   a)    (nguồn in + hướng dẫn) (quy trình khách sử dụng)

   b)    Cá nhân thực hiện In và thanh toán trực tiếp tại điểm Smart Locker.

3)    Chi phí in theo trang và thanh toán qua ADELA Point.

   a)    Chi phí: 5.000 Vnđ/lần in ấn, tương ứng tối đa 10 trang in;

   b)    Từ trang thứ 11: 500 Vnđ/trang

4)    Các hành vi bị cấm

   a)    Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

   b)    Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa li khai, gây hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

   c)    Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

   d)    Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

   e)    Làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước; trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất hàng giả;

   f)     In, photocopy vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

   g)    Sử dụng máy in photocopy để nhân bản báo chí, xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải xuất bản phẩm thuộc loại cấm lưu hành;

   h)    In ấn phẩm báo chí chưa được cấp phép;

   i)     In chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và giấy tờ quản lý nhà nước khác nhưng không có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan, tổ chức cấp chứng chỉ hoặc không có bản mẫu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

   j)     In tài liệu không kinh doanh không có giấy phép xuất bản;

   k)    In, nhân bản báo chí, xuất bản phẩm có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc có nội dung bị cấm trong hoạt động xuất bản và không được thông tin trên báo chí;

   l)     In, nhân bản trái phép tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định

   m)  Lợi dụng hoạt động chế bản, in, gia công sau in, photocopy để tạo ra, phát tán trái phép sản phẩm in có nội dung vi phạm pháp luật;

II. Điều khoản sử dụng dịch vụ Bán hàng. 

Giải pháp ký gửi, thanh lý, bán hàng tại Trạm giao nhận  Smart Locker.

1)    Hình thức hợp tác

   a)    ADELA cung cấp ô tủ bán hàng quy cách: 

     i)     Ô tủ mặt kính, kích thước DRC = 36*36*21 (cm)

     ii)    Được tích hợp và quản lý tại hệ thống tủ giao nhân hàng thông minh (Trạm Smart Locker)

   b)    Người bán hàng là cá nhân có nhu cầu thanh lý, ký gửi, bán hàng qua hệ thống tủ của ADELA và đồng ý chấp thuận theo Quy định, Chi Phí sử dụng dịch vụ của ADELA.

   c)    Hình thức thanh toán: Trả sau, số tiền thanh toán đã được cấn trừ các khoản phí theo quy định.

2)    Quy định chung: 

   a)    Người bán hàng đồng ý hợp tác cùng ADELA để đăng bán sản phẩm tại ô tủ bán hàng do ADELA cung cấp.

   b)    ADELA là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, không chịu trách nhiệm liên quan hay liên đới đến hoạt động giao dịch của Bên Bán hàng và Bên Mua hàng, và ADELA được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan phát sinh (nếu có).

   c)    Người bán hàng cam kết hàng hóa cung cấp là hợp pháp và tuân thủ theo quy định của cơ quan nhà nước và tự chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu nại từ người mua hoặc tự chịu trách nhiệm xử lý với yêu cầu từ cơ quan chức năng. 

   d)    Người bán hàng chịu trách nhiệm về sản phẩm hàng hóa, tài liệu hay nội dung quảng cáo để giới thiệu với hàng khàng về hàng hóa, dịch vụ mà Người bán hàng cung cấp. 

   e)    Người bán hàng cam kết đã đọc, hiểu quy định chung, chính sách bán hàng của ADELA cung cấp.

3)    Chi phí sử dụng:

  • Chi phí thuê điểm: 2.000đ / ngày 
  • Chi phí chia sẻ: 1% Giá trị đăng bán.
  • Hình thức thanh toán: Thanh toán trả sau cho ADELA, số tiền thanh toán đã được cấn trừ các khoản phí theo quy định.

III. Điều khoản sử dụng dịch vụ Mua hàng.

1)    Hình thức mua hàng:  

   a)    Mua hàng và thanh toán trực tiếp.

   b)    Không dùng thử, kiểm thử hay đổi trả tại điểm SmartLocker.

   c)    Các vấn đề khiếu nại phát sinh sau hoạt động mua hàng, Người mua sẽ trao đổi trực tiếp với Người Bán hàng.

   d)    ADELA là đơn vị trung gian cung cấp điểm bán hàng, ký gửi và không có trách nhiệm xử lý, tiếp nhận các khiếu nại từ người mua hàng. 

2)    Hình thức thanh toán: 

   a)    Thanh toán thông qua Ví điện tử, ADELA Point, Mobile Banking

   b)    Phương thức thanh toán ngay thông qua trực tiếp bằng QRCODE hiển thị tại màn hình trạm Smartlocker