Chi tiết giá Kidsland

Giá chơi ở khu vui chơi ADELA Kidsland sẽ tính theo giờ

Giá 300k/ giờ 

Khách hàng sẽ được bảo lưu giờ chơi theo từng phút trong vòng 12 tháng (ví ddụ: Khách hàng mua 1 giờ mà chơi hết 45 phút, 15 phút còn lại sẽ được ADELA Kidsland bảo lưu trong vòng 12 tháng, khách hàng có thể quay lại chơi tiếp)


Đăng ký chơi ngay